Toegift

Het gebruik van windenergie is in ons land niet nieuw. Eeuwenlang leefden we in ons land 

“ van de wind “. Duizenden windmolens leverden de energie voor industriële activiteiten .

Zeilschepen groot en klein en in grote aantallen zorgden op vele manieren voor transport. Het hout voor al die duizenden schepen werd generaties lang gezaagd door windhoutzaagmolens. Naar schatting 1500 – 2000 grote molens hielden het lage polderland leefbaar en voor landbouw bruikbaar.

Windenergie was de enige krachtbron van betekenis in ongeveer de periode 1200 – 1900.

De windmolen stond zo aan de basis van onze inmiddels hoogontwikkelde samenleving.

Dat is een groot verhaal dat middels een replica van de molen een historisch, verantwoorde herbouw bij het Seinpaalduin zo weer zichtbaar kan worden gemaakt. Een replica kan zo van grote educatieve betekenis zijn. Het gaat dan niet alleen om een mooi plaatje maar vooral om de betekenis ervan. Bekende replica’s maar dan op nautisch gebied zijn de driemasters Amsterdam en De Batavia en, de middeleeuwse Kamper Kogge. De Halve Maan en het schip dat nu in Harlingen in aanbouw is.

Op molengebied zijn vanuit burgerinitiatieven zo ook enkele molens herbouwd waaronder inmiddels de zaagmolen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans. Een herbouwde molen op West kan ook een meerwaarde geven aan het op het duin nabij gelegen Waddeninfopunt, een project waarvan vermeld werd ‘ dat het een bovenlokaal en gebiedoverstijgend effect had. Het nieuwe toegangspad kan zo ook dienstbaar zijn voor bezoek aan de molen.